Ρολά ΑΤΜ – POS

  • Εκτύπωση (flexo / offset) ή μη
  • Ποικιλία διαστάσεων
  • Πολλαπλές ασφάλειες
  • Διαφορετικά είδη χαρτιού σε ποικιλία γραμμαρίων